Hvordan lykkes med ditt nyttårsforsett!

I hvert fall når det gjelder livsstilsendring.

I mitt møte med mennesker som trenger å motiveres til økt aktivitet har jeg ofte lange samtaler der vi gjennomgår ulike faktorer for motivasjon. Motivasjon er noe som er dynamisk og som forandrer seg nesten fra dag til dag. Mange klarer ikke å holde på motivasjonen over tid noe som da altså gjør det svært vanskelig å holde nyttårsforsettene man lover bort på nyttårsaften.

Utgangspunktet for innlegget mitt i dag er å se litt på hvordan man lykkes med å klare å oppfylle sitt ønske om livsstilsendring. For at motivasjon skal kunne opprettholdes må man starte med å ha et inderlig ønske om å klare noe man har satt seg fore. Dette kalles ofte for indre motivasjon og er noe som bygges opp over tid. Og nettopp tid er essensielt i dette. Hvor mange ganger har man ikke kastet seg på en bølge av enten slanking eller trening eller annet som man ikke klarer? Kanskje flere ganger enn man klarer å huske? Og da vil også hjernen ha lett for å huske nederlagene.

På samme måte må motivasjonsfrøet som plantes på nyttårsaften nettopp være et frø som plantes og som må få omsorg, stell og ikke minst tid til å vokse. Akkurat som en delikat plante krever det at man gir dette stell og at dette frøet vannes hver eneste dag fremover.

Så hvordan da lykkes med å klare ditt nyttårsforsett?

Oppsummert kan vi si at man må tenke på løftet som starten på noe annet – der ulike elementer er med å påvirke suksess og tilbakefall. Det å ta hensyn og høyde for at løftet møter tilbakefall og motgang og samtidig si til deg selv at dette er helt normalt og så gi dette ny næring hver eneste gang man møter motstand, er det som skal til for å få frøet til å utvikle seg til et stor og fint tre som skal vokse og trives resten av livet!

Så ved ethvert løfte gitt på denne siste dagen i 2017 må det altså være et prosjekt der man er helt klar over vil møte motgang og som man er like klar over at man må reise seg etter fall og starte på ny frisk så raskt som mulig. Jo flere ganger man reiser seg etter å ha falt, jo bedre vil vanesystemet ditt lære hjernen opp til å kjenne igjen suksess. Husk at hjernen har brukt mange år på å lære seg dårlige vaner og man må da være bevisst på å bruke laaang tid på å lære hjernen av med dette og lære seg gode vaner i stedet.

Så ønsker jeg alle lykke til med sine løfter og mål for 2018 og et riktig godt nytt år fra oss i hverdagsaktiv!

#nyttårsforsett

Om du ser en som er svak, gi dem en verden de kan være sterk i!

Om du ser en som er svak, gi dem en verden de kan være sterk i

Definisjonen på fysisk aktivitet kan være så mangt –  fra svette og pulsøkning –  til å være i bevegelse ut fra egne evner.

Man må kanskje skille mellom aktivitet og det å være i bevegelse. Begge to vil vise noe – men ut fra ens egen evne og forutsetning.

Tilrettelagt aktivitet er viktig for dem som trenger en trygg, forutsigbar og individuelt tilpasset hverdag. Da må den fysiske aktiviteten være tilrettelagt både ut fra psykisk og fysisk evne.

Det viktigste for noen, er å ha kontroll over det som skjer med kroppen og de omgivelsene de til en hver tid skal oppholde seg i.

Mange av de mekanismene som skjer i en kropp ved fysisk aktivitet som økt puls, svette, andpustenhet, smerter i musklene og følelsen av å bli sliten, er de samme mekanismene som inntreffer ved et angstanfall. Dette er viktig kunnskap å ha for den som skal hjelpe andre til aktivitet. Noen er mottagelig for å lære seg forskjellen på hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner og ut fra dette får man kontroll og kan stå i situasjonen på en god måte.

Andre klarer ikke å skille mellom følelsen i kroppen av å være i aktivitet og det som er følelsen av å få et angstanfall. Det er i slike situasjoner man må ha størst fokus på at personen skal ha følelsen av kontroll og avslutte en aktivitet FØR den fører til angstrelaterte følelser. MESTRING før EFFEKT!

 

Det er viktig å skille mellom tradisjonell angstbehandling der man blir eksponert for situasjoner som trigger angsten og den der du sammen med behandler jobber seg igjennom det som er vanskelig og angstmestring.

Gruppen jeg henviser til, er de som ikke klarer å gjøre seg nytte av en slik behandling – som ikke klarer å ta med seg lærdom fra en situasjon til en annen – de som har eksekutive vansker som gjør det vanskelig for eksempel å overføre lærte strategier fra en situasjon til en annen.

 

Terapeutisk tilnærming til økt bevegelse

Når man har dårlig erfaring eller vanskelige opplevelser knyttet til å være i fysisk aktivitet – blir det da veldig fort negativt å høre ord som trening, komme i form, tur osv. Det er i denne sammenhengen viktig å tenke en mer terapeutisk tilnærming der man bruker dagliglivets situasjoner og virke for alt det er verdt i forhold til å være i aktivitet og bevegelse.

Jeg har lyst til å bytte ordet aktivitet med bevegelse. Dette vil føles mer konkret, trygt og kjent. Bevege oss gjør vi jo hele tiden uten at det nødvendigvis gir en negativ assosiasjon.

Psykisk sykdom fører veldig ofte med seg inaktivitet, depresjon og veldig dårlig selvfølelse. Det blir en nedadgående spiral som er utrolig vanskelig for den det gjelder å komme seg ut av og ikke minst for dem som er pårørende og behandlere.

Psykisk sykdom som for eksempel ulike angst typer er en komorbid lidelse som ofte kommer i tillegg til fysisk sykdom eller andre lidelser og syndromer.

Komorbide lidelser kan defineres som samtidig tilstedeværelse av en eller flere psykiske lidelser eller somatiske tilstander utover hoveddiagnosen (www.helsebiblioteket.no).

Indre motivasjon

I noen tilfeller er det omgivelsene og tilnærmingen til personen som må individuelt tilrettelegges der personen selv ikke har de forutsetninger eller strategier som trengs til å gjøre seg nytte av ordinær tilnærming til å være i bevegelse.

Utgangspunktet må uansett baseres på en indre motivasjon der personen ser sammenhengen mellom det å være i bevegelse og en meningsfull opplevelse.

Å basere det å være i bevegelse på personlige interesser kan være en utrolig stor utfordring for dem som skal tilrettelegge for aktiviteten ? og her hjelper det på med en god porsjon fantasi. Det hjelper ikke bare å være en god faglig terapeut, man må også sette seg godt inn i personens interesse og utfordringer for å kunne bruke dette i sin tilnærming, og ikke minst kunne være troverdig og vise en genuin interesse i samtalen. Man må bygge en relasjon det går an å stole på.

Relasjonsbygging

Når man ikke har tro på seg selv, er det vanskelig å tro på andre. For at man skal kunne klare å bygge opp et menneske ? trenger man hjelp. MYE hjelp. Det begynner i den innerste sirkelen, familien og nærpersoner. Her må kunnskap, kjennskap, toleranse og trygghet være fokus. Det er ikke alltid du finner alt dette hos alle – og det kan man heller ikke forvente. Alle har ikke den samme relasjonen til alle, sånn er det bare. Noen er tettere på hverandre enn andre. Vi har ulike roller og «brukes» til ulike ting.

For en person med psykiske utfordringer kan det være utrolig vanskelig å måtte forklare seg hele tiden til forskjellige personer om hvorfor man handler slik man gjør i ulike situasjoner. Man må rettferdiggjøre sine handlinger og valg fordi de nødvendigvis ikke er en standard løsning. Man kommer til slutt frem til mindre gode løsninger som små hvite løgner, unngåelse og isolasjon.

Da blir det viktig å ha noen rundt seg som forstår og gir trygghet både på gode og på mindre gode dager. De blir den indre sirkel. Dette er de man kan stole på, som ser en når man er på det beste og verste. Det er ikke til å unngå at man danner seg sterke og solide relasjoner i slike situasjoner.

I stunder der alt blir vanskelig og man er maktesløs ovenfor hvordan livet er blitt – da er musikk og treffende tekster gode å lene seg til en liten stund. De kan gi deg ro, svar og ord du ikke finner selv.

 

«Mor!» – jeg vil tilbake! Verden er for stor for meg!»

Synger Jan Eggum. «Verden er for stor for meg, livet blir et sjokk, for den som synes at mor er nok.»

Der ute ligger livet og pulserer, vibrerer og gir mening til alle som oppholder seg der. Eller ikke. Verden er et ubarmhjertig sted, der det ikke er plass til ujevnheter, omvendtheter og anderledelsheter.

Tenk, visst, om, att-tanker herjer innvendig bare med tanken på å nærme seg ytterdøren. Man fungerer ikke – mister seg selv og det man kunne og visste så godt før. Tryggheten blir falsk ? består av tilgjorte ritualer og rutiner som bare fungerer innenfor disse 4 veggene.

Mennesker man kjente forsvinner i horisonten uten å se seg tilbake, uten å vente eller forstå. Sorgen blir så uendelig stor og uhåndterlig. Ensomheten gir ekko innenfor de fire veggene.

En utfordring så stor at man ikke kan fatte omfanget av den. Man tror man forstår, skjønner, kjenner og føler – for så å oppdage nye krokete forbindelser og årsaker. Man drives mellom instinktet til å beskytte, omfavne, sette grenser, bryte grenser, til å bli mekanisk opptatt av «å gjøre alt riktig etter boken».

Innbytterbenken er tom

Hjelpeapparatet blir statister som bare gir anerkjennende bekreftelser ? nikker og trekker seg bort til sidelinjen. Innbytterbenken er tom, ingen reserver å spille på og det er ikke et alternativ å tape kampen!

Å være så sterk! – men tankene så svake,

å være så usikker- men handle med en enorm kraft og vilje!

Gleden over å være så viktig, sorgen over å være den eneste som kan hjelpe.

 

Når blikket flakker rundt for å finne noe…

-noen som har løsningen, noen som kan sitte på innbytterbenken – de blir ikke nødvendigvis brukt- men er en trygghet når man er sliten og trenger pause.

Ser meg omkring og ser at laget er rundt meg, teamet er der sammen med meg, familien er tilstede, venter på å avlaste, lytte og trøste.

 

Er så utrolig takknemlig! <3

Klem fra Merethe

 

 

#angstlidelser

Innenfor eller utenfor sonen?

Utviklingssonen altså.

Dagen i dag startet for meg med kaffe som vanlig. To store glass med vann og en porsjon havregrøt kickstarter forbrenningen min. Deretter velger jeg i dag å løpe ute i friskt haglvær som popper meg i ansiktet som små ertepistolskudd. Vondt og deilig på samme tid.

Jeg vet for min egen del at jo mer jeg får av frisk luft og sansing av elementene rundt meg, jo mer eufori fremkaller det når jeg er ferdig. Dette har selvsagt noe med signalstoffer i hjernen å gjøre som jeg har skrevet om tidligere på bloggen. Her kan du lese mer om dette.

Hastigheten i dag var særlig moderat og jeg brukte 21 minutter på 3,7 km. Pusten gikk jevnt og jeg koste meg med turen.

For å komme tilbake til dette med nærmeste utviklingssone så vil dette i denne sammenhengen bety at for å utvikle både muskler og kondisjon så må man ta hensyn til utviklingssonen man til enhver tid befinner seg i.

Dette betyr at for å bli bedre så må man ha kontroll på hva som er for mye – for lite – og akkurat passe – OG det viktigste, nemlig hvordan vite hva som er hva.

Se for deg at du velger å trosse din egen demotivasjon bare på pur og velger å aktivt gå en tur! Når vi vet at all bevegelse er bedre enn ingen bevegelse så er det jo nok å gå en tur som planlagt, men hva hvis du akkurat i dag velger å trosse den lille djevelen på skulderen som hvisker motiverende ord ved å vise deg 712 måter å bruke en sofa på..

Så hvordan komme seg ut å bli liiitt sterkere enn før? Det er her utviklingssonene kommer inn i bildet. Ja det er mye å tjene på å gå en tur –  Ja – det er enda mer å tjene på å løpe en liten tur – Ja det er ingen vits i å sprenge seg til man kaster opp av utmattelse og forbanner sin egen idioti og bestemmer seg der og da ledsaget av kraftfulle forbannelser om at dette skal jeg aldri mer gjøre.

Satt i perspektiv er da en liten tur helt greit, men hvis man gjør kun det resten av livet får man heller ikke særlig utvikling av hverken kondisjon eller muskler.

Hvis man løper til man er dårlig blir dette i motsatt ende og man risikerer å ikke klare å følge opp, man kan skade seg og dermed bli satt ut av aktiv hverdag for kortere eller lengre tid og det vil man jo ikke.

Ved å gå en tur der deler av turen består av temposkifter der man blir andpusten så er man i riktig sone. Det er da utvikling skjer og man blir i stand til å øke fart og intensitet mer og mer.

Mitt forslag vil da være å utnytte alle motbakker man kommer til. Øk tempoet så mye at man blir andpusten i hver eneste motbakke man kommer til. Når en dag turen gjøres slik og man ikke blir andpusten i motbakken, så har man målbar bedring!

Det er da på tide å øke farten og intensiteten enda mer.

Lykke til på neste tur ute!

Mvh Hverdagsaktiv

#motivasjon #aktivitet #hverdagsaktivitet

Fem punkt som gir suksess

Hva er suksess

Suksess sier noe om hvor godt man lykkes med ulike prosjekt eller satsingsområder. Ved livstilssendring definerer man gjerne suksess opp mot feks. Vekttap, større muskler eller bedre kondis. Man sammenligner seg ofte med andres suksess på dette området. Vi mennesker har en ganske lik tilnærming til dette og vi definerer altså egen suksess opp mot vellykkede andre.

Vi er alle mer enn god nok som vi er!

Og det må man aldri glemme!  Uansett hvordan man ser på andres såkalte perfekte liv eller hvor flink og tøff de er til å trene hardt så er de likevel ikke deg. De er de og godt er det. Vi er alle unike og det er jo nettopp det som utgjør menneskenes spennende mangfold. Vi trenger

ikke å gjøre våre egne liv make til andre! Vi er egne unike individer og takk og pris for det.

Punkt 1

Følg kun dine egne mål. Ikke sammenlikn målene med andres. Vær bevisst på på ha realistiske mål og sørg spesielt for å ha et langt nok tidsperspektiv på måloppnåelsen. 

Punkt 2

Gå solo! Ikke for alt i verden bør måloppnåelse gjøres avhengig av noen andre. Dette må du faktisk gjøre selv uten støtte eller hjelp fra andre. Man har faktisk ikke råd til å være avhengig av at andre av ulike årsaker velger å være bremsekloss i det som er ditt eget løp. For eksempel så har man avtalt en joggetur med en venn og da er det lett for å avlyse turen hvis vennen plutselig ikke kan.

Punkt 3

Hold målene for deg selv! Det er mye verre å opprettholde veien mot målet hvis man har press på seg fra omgivelsene. Da gjør det ingenting om det er dager som er nededager. Det eneste som da skjer er at tiden mot måloppnåelsen øker. Det er viktig at man hele tiden har fokus på at dager som er nede ikke gjør at hele løpet er kjørt. Det tar bare liiitt lengre tid. Og tid har man nok av hvis målet er bedre helse resten av livet med mest mulig aktivitet og bevegelse.

Punkt 4

Hvis målet er å komme i bedre form eller ta av et kilo eller fler så husk at det må være en balanse mellom inntak og uttak på spise og aktivitetskontoen. Man bør altså være såpass aktiv at man forbrenner litt mer enn hva man inntar av mat. Mange lurer på hvorfor man ikke går ned i vekt selv om man spiser relativt sunt. Forklaringen er ofte at man spiser mer enn man forbrenner eller omtrent like mye og da står man på stedet hvil. Tell gjerne kaloriinntaket ditt og sørg for å være så hverdagsaktiv så mulig. Krydre aktiviteter i dagliglivet med  trening som gjør deg svett og andpusten så ofte som mulig.

Punkt 5

Kickstart dagene dine med selvtillitsøvelser! Når du står opp så smil selv om du er i et dritthumør. Ta et bevisst valg om å smile uansett hvor elendig dagen begynner. Et godt tips er å le til seg selv i speilet på badet og i tillegg rett opp ryggen, overdriv holdningen din ved å skyte frem brystet, løfte blikket mot horisonten og si til deg selv at du er best! Hvis tungsinnet likevel kommer så gjenta prosessen. Ta en rask spasertur ut der blikket løftes og ryggen rettes opp.gå som om du eier hele veien! Dette vil automatisk gi deg en boost! 

Så dette var i korte trekk 5 punkt mot det å lykkes med det å nå livsstilsmål. Det finnes mange ulike tilnærminger til dette og vi som arbeider med motivasjonsarbeid har mange triks og tips i vår bok. Vi har gjort mange erfaringer gjennom mange år på hva som virker og det er selvsagt ofte svært individuelt hvordan dette legges opp i personlige helsesamtaler med mennesker som trenger motivasjon og veikart mot suksess.

Håper dette var til hjelp og ikke nøl med å kommenter eller send oss spørsmål hvis du lurer på noe i forbindelse med dette innlegget.

Mvh Hverdagsaktiv

Bruk fantasien!

I dag startet dagen

med en kopp kaffe og deretter 5 kilometer rolig jogging. Incline var stilt til moderate 2 og farten lå på 8 kmt i snitt. En fin start på dagen.

Jeg skrev i mitt forrige blogginnlegg om motivasjon og det å være bevisst i sine valg. Dette er jo noe man må trene på og ingen sier at dette er lett. Jeg vil likevel påpeke at det å utfordre seg selv i små øvelser kan være god trening.

Ta 5 av de vanligste tingene som stanser deg i å velge fysisk aktivitet og sett deg ned for å analysere dem. Plukk dem helt fra hverandre og forsøk å se på de ulike delene i et nytt og annerledes lys.

La oss ta et eksempel.

 Sitat fra deg selv ? « Jeg klarer ikke gå tur i dag da jeg verker i foten.» La oss plukke dette litt i fra hverandre. Smerter gjør altså at du ikke er i stand til å gå en tur ? Men har du da avgjort hvor langt og hvor fort du skal gå? ? Hvor sitter smerten? Er den av en slik karakter at du burde reise inn på legevakten eller er det bare generelt vondt? ? Klarer du å reise deg fra stolen eller er det umulig å gå inn på kjøkkenet, toalettet, opp trappen?

La oss se på eget sitat på nytt. «Jeg klarer ikke gå tur i dag da jeg verker i foten.» Her har man som oftest allerede bestemt seg for at det finnes mange grunner ? og ikke bare smerterelaterte grunner til å droppe turen ? Man klarer ikke helt se at selve aktiviteten kan reguleres i ulike vanskelighetsgrader. Ja man klarer ikke gå flere kilometer akkurat i dag, man klarer ikke gå i motbakker, man klarer ikke gå raskt, osv.

Hva med å si til seg selv ? «Jeg klarer å gå en liten tur i dag i rolig tempo. Jeg skal gå i 5 minutter og så skal jeg snu og gå hjem igjen» Eventuelt 3 minutter, 2 minutter, 1 minutt, osv.

Ser du poenget? Litt er bedre enn å ligge på sofaen å ikke komme seg i gang i det hele tatt. Man kan til og med la være å gå ut og bruke huset/leiligheten til å gå tur. Gå på stedet hvil i 10 minutter, krydre med å gå opp trappen noen ganger, stå når reklamen kommer på tv ? bruk fantasien!

Endre måten man ser på det å gå tur. Selvsagt er det mer å hente hvis aktiviteten er av lengre varighet og har høyere intensitet, men poenget er jo at hvis man av ulike grunner velger å fjerne aktiviteten helt denne dagen så er litt bedre enn ingenting! Kombiner dette med et sunt kosthold så har man en fantastisk god dag!

Mvh Hverdagsaktiv

#trening #helse

Herlige juletid – herlige snemåking!

Motivasjon kan påvirkes

Motivasjon er noe rart. Avhengig av både sted og tid og situasjon samt tema kan man enten hate eller like det man har fore.

Ta for eksempel lystbetonte aktiviteter kontra aktiviteter som bare er dønn slitsomt og kjedelig.

Hjernen vår er konstruert på en slik måte at den belønner ting som gir kroppen vellyst ? og i motsatt fall ? sørger for at kroppen reagerer med motstand hvis aktiviteten ikke gir en noe som helst.

 

Ganske enkelt ikke sant?

Men hva hvis vi ser litt nærmere på hva som egentlig skjer. Ved å trigge kroppens egne signalsubstanser kan man få fysiske reaksjoner på velvære og motivasjon.

Dopamin er et slikt stoff. Et høyt nivå av dopamin øker ens velvære og glede blant annet.

Nå skal jeg ikke gå i detalj om disse tingene i dette innlegget, men peker bare på at kroppen har sine metoder til å gi oss ulikt stimuli ut ifra de aktiviteter man utfører eller de ulike stimuli man påfører kroppen. Du kan lese mer generelt om kroppens signalstoffer her.

Det som er spennende er at dette systemet er i stand til å påvirkes i ulik grad.

For å ta et praktisk eksempel: Du våkner til et forrykende snøvær og selvsagt er det samme dag som du skal få familiebesøk. Parkeringsplassen utenfor huset får med ett en størrelse og dimensjon som selve Hardangervidda og til alt overmål så ser sneskuffen ut som en teskje. Kona er som alltid elskverdig nok til å minne deg på at naboen måkte langt inn på vår eiendom forrige gang og at jeg da bør i tillegg til Hardangervidda vest spa meg vei langt inn i ryfylkeheiene og dalstrøka innafor.

Hva i svarte svingene skal vi med all denne snøen nå når julen er over og fjellfolket trenger den mer enn oss? Etter å ha tredd på seg både kjeledress, lue og hansker, funnet frem sneskuffen og skal gyve løs på mengden med sne, så oppdager man at den i tillegg er våt og tung.

Dette kontra det å våkne til nydelig puddersne og vite at dette er dagen man kun skal være inne, kose seg med morgenkaffen, se på yndlingsfilmen og prøvesmake julekaker som kona har bakt. Til alt overmål så sier kona at jeg burde ta med et par juleøl i kveld å spille litt playstation i mancaven min –  ah, lykke og en herlig følelse av fred!

Hva gir så best utgangspunkt for motivasjon?

Vel svaret er vel egentlig enkelt. Det som gir belønningssenteret vårt positiv stimuli vil vinne denne kampen. Men hva hvis man får dårlig samvittighet etterpå? Man vet at det å måke plassen vil være det mest fornuftige å gjøre? Heldigvis har vi mennesker evnen til å ta ulike valg.

Endringsprosesser vil nettopp utfordre ens tankesett og provosere belønningssenteret. Ved å ta bevisste valg og trene på å ta valg man før unngikk å ta, kan hjernen læres til å tolke og reagere med vellyst på aktiviteter man før anså som negative.

Et eksempel er røyking. Man tilfører kroppen en substans som hjernen er vant til å reagere positivt på og hjernen vil samtidig signalisere til kroppen med en slags rusfølelse som gir deg stressnedsettelse, ro og en følelse av velbehag. Dette selv om bevisstheten og fornuften vår helt tydelig vet hvor negativt det er å røyke. Til alt overmål så lager vi oss selv utallige unnskyldninger for å beskytte denne vanen slik at man slipper stresse med å slutte. Helt til den dagen man får nok og bare velger å si høyt til seg selv at NÅ ER DET NOK. Man tar altså et bevisst valg.

Vi vet jo at dette er mulig. Det å ta bevisste og veloverveide valg i hverdagen er en del av våre kvaliteter som fornuftige mennesker. Bevisstheten vår hindrer oss i å ta farlige og idiotiske valg, i hvert fall som en regel. Dette krydrer vi selvsagt men noen idiotivalg innimellom. Litt skal man jo erfare som livslæring ikke sant?

Så hva så med måkingen?

Jo jeg sto opp og så utover parkeringsplassen. Jeg tok meg en kopp kaffe og begynte å tenke på dette som en utfordring. Jeg kledde meg i kjeledressen og gikk ut i snøføyken. Jeg skalv lett og så for meg Roald Amundsen på vei over Sydpolen. Han gikk to skritt bak meg og det var min tur å lage spor til hundesleden med proviant. Halveis over plassen var jeg våt og svett. Et kort øyeblikk gikk tankene til 9 liv eller den 12 mann. Dette var jo til sammenligning bare moro. Jeg bestemte meg for å måke mer enn det jeg trengte og i tillegg ta en styrkeøkt etterpå med dertil påfølgende 3000 meter på møllen. Motivasjonen var nå på topp!

Hvis man er dårlig trent, har hjerteproblemer eller går på medisiner som tilsier at man ikke skal utføre tung aktivitet så er det viktig å ikke kaste seg ut i tung snemåking, eller annet. Julen og vinteren er gjerne også en tid der man inntar mye og god mat og man bør ta hensyn til dette. Del aktivitetene opp i flere deler ? spre dem over flere dager og kos deg med denne formen for trening.

Det som er helt klart er at utskillelse av signalstoffer i hjernen øker ved fysisk aktivitet og gir hjernen og kroppen belønninger som er veldig kraftig. Endorfiner skilles ut ved fysisk aktivitet og vil gi deg hjelp til å fjerne smerter, ubehag og samtidig øke følelser av lyst og glede.

Ta bevisste valg!

Ved å ta bevisste valg om aktiviteten og samtidig overbevise seg selv om at valget man tar er lystbetont så kan man snu negative tanker til positive. Jeg sier ikke at dette er lett, men man kan øve på dette og etter hvert blir man faktisk flinkere og flinkere. Motivasjon er en ting som stadig endres og det må man være bevisst på. Motivasjon er ikke alltid der, men ved å ta bevisste valg kommer man litt nærmere å gjøre aktiviteter som før har blitt opplevd som negative til å oppleves som mer positive.

Mvh Hverdagsaktiv

#snø

Full treningsdag uten å trene?

Bare innrøm det. Av og til mangler man bare helt lyst og motivasjon til å virkelig ta seg ut og komme seg på løpetur eller styrkeøkt eller tur eller hva det måtte være av fysiske utskeielser.

Trøsten er at det er mange som har det slik. Også de som tilsynelatende trener hver eneste dag og er supertrent og «alltid» har motivasjonene på topp. Utenfor facebooklivet deres og blogginnleggene om supervellykkede glory days ligger det mange dager med «nedetid». Lykke og motivasjon kommer ikke til en rekende på en fjøl. Det ligger ikke klart om morgenen da hodepinen banker i takt med ungenes rop om hjelp til å finne klær og tiden til skoleklokken slår nærmer seg som et snøras i alpene.

En kjapp titt på facebooken avslører at du er den eneste som har det slik, andre sender statusoppdatering om hvordan ungene har kledd seg selv i dag og kommet trygt frem til skolen på egenhånd slik at de selv kan senke seg ned i et boblebad og sende ut statusen sin. Livet er da ikke slik?

Og hvordan pokker får de tid til å trene seg i så god form? Jeg kunne ikke se for meg å få tid til å trene under slike forhold så løsningen måtte bli noe annet.

Så da jeg begynte min egen livsstilsendring lurte jeg på hvordan jeg kunne trene uten å egentlig trene. Dette var nå mange år siden og jeg hørte for første gang om HIIT trening. Høyintensiv intervall trening. Den gangen var dette helt nytt og i mange kretser litt sånn fy fy da det ikke var mulig å få effekt ut av trening av så kort varighet. Det var i alle fall argumentet. I dag er denne formen for trening allment akseptert og i bruk hos de fleste som den gang var mot dette.

Det er likevel grunn til å peke på noen viktige punkt når det gjelder denne typen trening. For dem som er helt i starten av sin nye livsstil og derfor er dårlig trent kan det være lurt å styre unna de fleste programmene av HIIT trening som man finner på nettet. Grunnen er at mange av disse har en intensitet og varighet som man ikke er klar for. Det vil være veldig lett å pådra seg skader når man gyver løs på denne intense treningsformen.

 

So what to do?

For min egen del gjaldt ordaket om at «Tolmodighet er en dyd» Jeg var helt nødt til å se på målene mine i et mye lenger perspektiv enn jeg hadde tenkt. Sommerkroppen 20 et eller annet ble kastet på dyngen og erstattet med et overordnet mål om bedre helse resten av livet. På denne måten slapp jeg stresset med å hele tiden måtte nå et eller annet. Samtidig var jeg dønn ærlig med meg selv om at endring måtte til. Uten bønn!

Det som skjedde var at sakte men sikkert fikk jeg begge deler. Grådig takket jeg ja til alt og har ikke sett meg tilbake siden. Det er verdt å merke seg her at formen min på dette tidspunktet var særdeles dårlig. Så dårlig var kondisen at jeg ikke klarte å gå raskt 50 meter uten å være andpusten. Men så hadde jeg også røykt siden jeg var 9 år gammel.

Nå er det 10 år siden jeg sluttet å røyke og jeg har for første gang løpt over en mil uten pause og likevel ikke vært andpusten. Det er jeg selv veldig stolt av og det har motivert meg til å løpe litt hver måned. Ved å sette opp månedlige avtaler med meg selv så betyr det ingenting om det er dager som av ulike grunner gjør at man ikke får trent. Det er her aktiv hverdag kommer inn og jeg vil nå gi dere et eksempel jeg selv bruker når tiden ikke strekker til eller når motivasjonen går ad undas.

Nå er jeg så heldig at jeg arbeider to dager i uken i kommunal frisklivssentral. Her får jeg det jeg kaller mine krydderdager. Dette er to timer i uken med HIIT trening og sirkeltreninger med særlig fokus på å styrke kjernemuskulatur. Du kan lese mer om frisklivssentraler her og hvis du ønsker å vite om din kommune har en frisklivssentral så kontakt kommunen der du bor. Ofte er frisklivssentralene litt dårlig på markedsføring, men svært dyktig på faglig innhold.

Disse to timene i uken sørger jeg for å slite meg mest mulig ut både innen styrke, men også for kondisjon. Resten av uken sørger jeg for at jeg får mest mulig hverdagstrening. Et eksempel på dette kan være å legge inn ulike øvelser når jeg har tid til overs. Det å ta 50 tåhev på hver fot og deretter 50 på begge samtidig får det til å brenne i leggmuskulaturen. Man kan virkelig kjenne at man har gitt leggene litt ekstra. Husk at man må avpasse antall repetisjoner etter hvor mange man klarer. Har man aldri gjort denne øvelsen før så tar man så mange repetisjoner man klarer og så holder man på dette antallet til den dagen dette ikke er nok, men man kan klare 5-10 repetisjoner mer osv.

Dette er en relativt tung øvelse som også tar svært kort tid. I løpet av noen få minutter så har man oppnådd mye!

 Tåhev er også en viktig øvelse for å gjøre løping lettere.

 

Prinsippet om hverdagstrening

er å legge inn ulike øvelser der man før ikke tenkte å gjøre det. Vi mennesker er ofte vant til å tenke på hvordan vi kan gjøre ting så lett som mulig for oss selv, men hva med å legge inn litt motstand i det man vanligvis gjør? Og i tillegg omfavne dette å gjøre det til en vane?

Det er da man virkelig er i en endringsprosess der hjernen avvennes med dårlige vaner og hjernen programmeres til nye og bedre vaner.

Mvh Hverdagsaktiv

#trening

Alt med måte!

Det er lov å kose seg

Det er faktisk helt nødvendig å kose seg i en travel hverdag. Spesielt i høytider som julen. Julen er en høytid der varme, lys og samhold står i fokus.

Av mange gode grunner bør man være måteholden med utskeielser. Ikke minst gjelder dette alkohol. Foruten det helt åpenbare med fyll på denne dagen som ikke hører julen til og er vondt for mange, så vil også overdreven alkoholbruk føre til negative konsekvenser for kroppen. En halv øl inneholder ca. 220 kcal og legger du dette til ulike julemiddager så har man mye å forbrenne etter jul.

Julen er likevel en tid der man skal sørge for å kose seg maks.

For min egen del feirer jeg med pinnekjøtt og forskjellige andre småretter. Jeg styrer lett unna kaker og smågodt, men nyter gjerne et par lettøl til maten.

Min jul når det gjelder trening vil inneholde små spaserturer, HIIT økter a 20 sekunder x 4 og jeg krydrer gjerne dette med litt småjogging på mølla ca 3 kilometer i rolig kosetempo. Siste 400 meter tar jeg gjerne opp mot 80 – 90% av makspuls, avhengig av humøret.

Rent psykisk gjør dette svært godt. Og kroppen faller ikke sammen om man koser seg litt ekstra i julen, men ta gjerne noen ekstra spaserturer i romjulen for å nyte frisk luft og holde kroppen i gang.

Mitt motto for julen er «Alt med måte»

 

Ønsker alle en riktig god jul og fredelig julefeiring

Mvh hverdagsaktiv

#jul #trening

Bildene jeg lager

I tillegg til å blogge om helserelatert stoff og aktivitet bruker jeg også endel tid på å samle opplevelser. opplevelsene blir til kunstverk som jeg lager etter mine turer ute i skog og mark.

På denne måten kombinerer jeg interessene mine og det føles jo alltid greit. Her er noen eksempler på bilder jeg lager:

Annonse   

Annonse

 

#kunst #interiør

Handlingens mann

Julehandel ? bare tanken gjør at de fleste menn får influensalignende symptomer når det nærmer seg denne skrekkens dag. Tegnene har vært der lenge. Kona har skiftet ut popmusikken med Kurt Nilsens julefavoritter og regnet pøser ned. Eneste forskjellen fra i sommer er at vannet nå er kaldt, godt ispedd sur og kald nordavind som feier inn fra spitsbergen der den har kjølt seg godt nok , klar til å spidde meg med sine isbrodder midt i ansiktet.

Inne fra stuen lyder «the weather outside is frightful?» Tviler vel egentlig at herr Nilsen bryr seg så veldig mye om det?

Jeg skjønner at det nå nærmer seg et farvel med rolige ettermiddager og kvelder der Nilsen påpeker så treffende at «the fire is so delightful..» Disse fine rolige vinterkvelder skiftes ut med kaos på kjøpesenteret..

Jeg kjenner svetten sile mer enn selve julenissen som trener spinning i en finsk sauna før himmelferdene over den vide verden starter. Og det før lyden av en trippende kone kommer mot meg med smørblide øyne og julenisselue på hodet. Jeg vet hva som kommer?»Du?vi skal på senteret å handle julegaver..og etterpå må vi ta julematen. Du vet vi får mange gjester og med den lille bilen må vi nok kjøre flere ganger»

En liten jævel på skulderen min hvisker meg i øret! « Simuler hjertestans!»  hmm, fristende, men jeg slår det fort fra meg av etiske grunner. I stedet forsøker jeg meg på en ny en der jeg mumler frem noe om at jeg må på trening. Jeg synes selv der og da at det var en god ide, men jeg var som vanlig bevisstløs i gjerningsøyeblikket å glemte at hun er utdannet ergoterapeut som meg?»hva skal du trene for når du kan få bære handleposene – og jeg kan for din skyld parkere bilen lengst vekk fra inngangen!» Heisen kan du også slippe å ta så dette blir flere fluer i en smekk!»

Ok. Jeg følte meg sjanseløs og en stille tanke for forbi i hodet mitt om «Happy wife..happy life» Jeg rakk så vidt å registrere tanken før jævelen på skulderen min satt fyr på hele happy wife tanken?det ulmet opp som den siste fyrstikken til den lille piken med svovelstikkene ? og forsvant.. har ikke sett den siden.

Slik kunne det lett ha vært for meg for noen år siden. Jeg bestemte meg for å gjøre dette til min egen fordel, sørge for at julehandel kunne bli en for meg god opplevelse. For å klare dette må man endre noe som ligger der som en klam sannhet som man har øvd på i mange mange år, godt hjulpet av etablerte fake news fra media om at alle menn har det slik.. det er nærmest som om man ikke helt er riktig mann hvis man ikke hater julehandel, eller all handel for den saks skyld.

Ut fra dette har jeg funnet noen strategier som har hjulpet meg til å endre fokus. Jeg satt meg ned i god tid før november og planla julens mas for å erstatte den med juleglede.

Punkt 1 Hva kan jeg gjøre for å nyte selve turen til senteret? ? Svar: Ta det som en treningsøkt! Det er mye enklere å motivere seg for en treningsøkt enn shopping?i alle fall for de fleste menn jeg kjenner

Punkt 2 Sørg for å ta trapper, utnytt mangelen på handlevogner til styrkeøvelser.

Punkt 3: Sørg for å gå på senteret når det er mest folk. Lær deg ansiktsleken og gjett hva folk tenker når man går der i mengden..tro meg. Her ligger det an til mange morsomme tanker som gjør at tiden bare flyr avgårde. På dette tidspunktet kan man se at kona begynner å bli litt strammere rundt munnen og mer kontant i spørsmålene til betjeningen. Da setter man inn støtet: «hvis du vil så kan vi gå å ta en kopp kaffe» Dette virker så å si alltid og når skuldrene senkes så foreslår man lett henslengt at vi burde gå å trene i morgen også.. sjansen er stor for at du da får lapp med deg å går alene..da kan du ta den tiden du trenger å bruke tiden som den treningsøkten det egentlig er. For har du egentlig tenkt over hva disse turene innebærer?

Er du en handlingens mann/kvinne eller ønsker du å bli det? Har du noen gang tenkt over hvordan du handler i butikken?

Selv synes jeg det er greit å være en handlingens mann. Jeg har aldri likt å handle, men har ved å finne ut hva jeg tjener på dette i form av aktivitet så har jeg vært bevisst på å lære meg å like dette.

Det heter seg at «En svale gjør ingen sommer» Men hvis det blir en hel flokk med svaler så begynner det å likne noe. Da begynner det i sannhet å smake fugl.

For å gi et konkret eksempel på dette: Hvis det er noen andre enn deg selv som vanligvis handler så sørg for å ta kontrollen her. Og hvis det er stemning for det så gjør det sammen med de andre i huset. Sjansen for at man må gå noen ekstra treningsrunder rundt i butikken er dermed større. Legg inn noen forslag om at du har sett noen stilige bluser i en butikk og smil mens du får enda en ekstra runde inn i klesbutikken. Og på toppen av det hele scorer du ekstrapoeng hos kona, noe som kan komme godt med når julestresset koker som verst.  Uansett så er det aktivitet å tjene på det å gå i butikken å handle.

Skriv en handleliste og følg denne fra øverst til nederst. Dette innebærer at du må gå ekstra langt inne i butikken i stedet for å plukke strategisk slik at du slipper å ta flere runder.

Dette kan selvsagt synes noe søkt, men sannheten er jo nettopp at ved endring av gamle vaner til nye så teller hvert skritt. Endring må man øve på og ved å endre ulike daglige aktiviteter og rutiner så får man maks ut av ting man før gjorde sitt ytterste for å minimere. Samlet ekstra aktivitet etter 12 måneder kan bli betydelig!

Vær bevisst hvorfor og hvordan man maksimerer sine daglige aktiviteter ved å analysere selve aktiviteten.

Et mer uvanlig tips er å hente et og et brev i posten ? eller hva med å ta 50 tåhev hver gang du pusser tenner?

Kun fantasien setter grenser for hvilke aktiviteter som kan maksimeres og utnyttes til det fulle!

Hvilke hverdagsaktiviteter har du god erfaring med? Hvilken nye har du lyst å lage?

Gi oss gjerne en kommentar på dette og ? God julehandel!

Mvh Hverdagsaktiv

Intersport

#hverdagsaktiv #julehandel

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top