Rett vei i livet – livsstilscoach

Reklame | campadre, members.com, Cheap Monday

 

 

Gjennom flere av mine innlegg på bloggen, har jeg tatt opp temaet endring av livsstil. I denne sammenhengen, snakker jeg selvsagt om de mekanismer som er med å endre våre tankesett, vanesett og viljesett. Jeg vil også for fremtiden fortsette med å gå særlig igjennom dette med å lære å holde ut. 

Tolmodighet resten av livet, samt utholdenhet i livsstilsendring er et område mange sliter med. Man starter gjerne med liv og lyst på noe, så etter en tid dabber det av. Så er man tilbake på sofaen. Med deg i kofferten har du et nytt mestringstap. Kjipt, ikke sant?

Jeg selv bruker mange ulike spesifikke teknikker for å ha best mulig kontroll over min motivasjon, evne til tilpasning, fokus og konsentrasjon. Endringsmetodene jeg bruker når jeg coacher andre, er basert på kunnskap og lang erfaring med endring, tilpasning og utvikling som jeg har gjort meg over mange år. 

 

Dette er individualiserte forløp som egentlig kan tilpasses alle. Jeg bruker dette på meg selv og har hatt stor nytte av disse forløpspakkene i livet. Dette har hjulpet meg til å gå fra en plattform der jeg ikke ville være, og til nye plattformer i livet som gir meg vesentlig bedre livskvalitet og evne til mestring av nedturene.

Gjennom mange ulike blogginnlegg har jeg presentert ulike fragmenter av dette. Det er ikke noe hokus pokus rundt disse tingene. Du vil finne alle disse rådene godt fundamentert gjennom de råd Helsedirektoratet anbefaler. Essensen av alt dette hører derimot sammen i egne sammenfattede og tilpassede forløp i livsstilsendring. Også det å finne måter til å endre tankesett som er negative for meg selv. Dette gir meg en evne til å endre livsstil og holde denne endringen resten av livet!

Selv synes jeg disse teknikkene funker perfekt. I alle fall for meg. Og jeg vet av relevant forskning at teknikkene som brukes, virker også på mange ulike områder i livet.

Livvstilsendring er en pakke som ikke alltid kan unnagjøres på 12 uker. Det tar lang tid og god støtte hvis varig endring skal oppnås. Man kan få en svært god start med å delta på frisklivssentraler i din lokale kommune. Dette anbefaler jeg i høyeste grad. Her vil man lære mange strategier for å lykkes med varig endring.

Vi vet også at mange faller fra i en endringsprosess, og man må da kunne både forstå og få god hjelp til å kunne komme tilbake på sporet. Som livsstilscoach hjelper jeg med råd og motivasjon til å kunne både komme igang, men også å kunne takle manglende motivasjon når medlemskap i livsstilsendring går over til støttemedlemskap.

Det er alltid vanskelig å opprettholde motivasjon over tid. Man trenger derfor skreddersydde opplegg for å bli motivert, inspirert og få god hjelp til varig endring.

For det er vanskelig, men ikke umulig. Langt fra umulig! Man må bare få rette input, rett drivstoff og optimal støtte. Man skal ikke tenke på livsstilsendring som “led meg ikke inn i fristelse,” men mer motsatt. “Led meg inn i fristelse” man må bare definere hva som er den beste fristelsen.

Mvh Willy

   

#livsstilsendring #livsnyter #leve #aktivitet #hverdagsaktivitet #suksess #leve #endring #forandring #helse #motivasjon #inaktivitet #endringsprogram  #coaching #motivator #friskliv #blogger

2 kommentarer

Siste innlegg